Personuppgiftspolicy MyHapp AB

Hur behandlar vi din personliga information?

När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv, var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Nedan beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

GDPR – Dina Rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Den 25 maj 2018 ersatte EU-förordning PUL (personuppgiftslagen). Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Sammanfattning av vår informationshantering

Vi samlar in så lite information om dig som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss, alltså betala för din beställning. När du betalar med kort krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer. När du betalar via Klarna uppger du personliga uppgifter. Betalningar går via en säker server och Stripe och Apple payment sköter betalningar åt oss. Dessutom behöver vi din e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig när du beställer något av oss för att förse dig med information om din programstart.

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig om du begärt det. Vill du inte längre ha information från oss så kan du enkelt via en länk i informationsmailet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då aldrig bli kontaktad av oss igen.

Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi måste kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@myhapp.se.

De system du lämnar uppgifter på när du köper vår tjänst

När du köper vår tjänst går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla och genomföra din order. Följande system/leverantörer arbetar vi med och din information kan komma att behöva behandlas av några av dessa.

Carrd.co – vår egenbyggda hemsida
Klarna – om du betalar med Klarna
Swish – om du betalar med Swish
Stripe – om du väljer att betala med kort
Loopia – domän och mailhanteringssystem
Mailchimp – mailhanteringssystem
Flutterflow – vår app där du får tillgång till programmet

Dataskyddsansvarig på MyHapp AB

Vår VD är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information. Vill du ta kontakt med vår dataskyddsansvarig kan du skicka mejl till: info@myhapp.se.

Hur vi delar dina uppgifter

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan aktör som inte är väsentlig för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.
Du har flera rättigheter i och med GDPR.
Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.